Fysiotherapie het Wooldrik | info
152
page-template-default,page,page-id-152,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-4.4.1,select-theme-ver-4.4.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Tarieven Fysiotherapie

Omschrijving

Duur

Kosten

Zitting fysiotherapie

25-30 min

€ 32,-

Zitting manuele therapie

25-30 min

€ 42,-

Oedeemtherapie

45 min

€ 42,-

Intake en onderzoek

€ 45,-

Toeslag aan huis behandeling

€ 13,-

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 50,-

Tarieven Fysiofitness

Omschrijving

Frequentie

Kosten

Fysiofitness (begeleide training)

1 x per week

€ 30,-

Fysiofitness (begeleide training)

2 x per week

€ 50,-

Zelfstandige fitness (onbegeleide training)

3 x per week

€ 16,-

Eenmalige intake kosten

€ 30,-

Schema Fysiofitness

Tarieven Osteopathie

Omschrijving

Duur

Kosten

Osteopathie eerste consult

60 min

€ 90,-

Osteopathie vervolg consult

45 – 50 min

€ 80,-

Osteopathie vervolg consult kort

25 – 30 min

€ 45,-

Osteopathie vervolg consult kind/baby

25 – 30 min

€ 45,-

Verzekering en osteopathie

Ziektekostenverzekeraars vergoeden vaak een (groot deel van een) osteopatische behandeling vanuit de aanvullende verzekering. De kosten van een behandeling gaan daarom niet af van uw eigen risico. Informeer bij uw verzekeraar hoeveel er van de behandeling vergoed wordt. Klik hier dan ziet u direct hoeveel u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. U heeft geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig, maar het kan voor vergoeding soms gewenst zijn.

Erkenning en registratie

De Osteopaten van Osteopathie Twente zijn erkende osteopaten en staan geregistreerd bij het NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie)

Tarieven Orthomoleculaire Therapie / 3care Gezongheidsprogramma

Omschrijving

Duur

Kosten

Orthomoleculair consult

30 min

€ 30,-

3care Gezondheidsprogramma

Bestaande uit:

(totaal)

€ 165,-

 • Intake met Bodyscan & Quantum Magnetic Resonance Analyzer
 • 3care Startpakket bestaande uit:

– Multivitamine& Bio Salmon Fresh(visolie) voor 2 maanden

– Werkboek met 28 voorbeelddagen

– Ketonenstrips (meten van vetverbranding)

€ 30,- *

€ 135,-

*Verzekering en orthomoleculaire therapie

Ziektekostenverzekeraars vergoeden vaak een (groot deel van een) orthomoleculaire behandeling vanuit de aanvullende verzekering. De kosten van een behandeling gaan daarom niet af van uw eigen risico. Informeer bij uw verzekeraar hoeveel er van de behandeling vergoed wordt.  U heeft geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig, maar het kan voor vergoeding soms gewenst zijn.

Erkenning en registratie

Als orthomoluculair therapeut ben ik aangesloten bij de NOAG (Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Ook in onze fysiotherapiepraktijk geldt de AVG. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst(WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. Wettelijk gezien zijn wij verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien wij zorg willen verlenen.

De volgende gegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer en soort identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)
 • Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling hiervan
 • Geanonimiseerd voor doelmatig beheer en beleid
 • Geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacyreglement

-Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

– U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

– Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

– Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

– Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

– Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregelingbinnen de praktijk kenbaar maken.

 

Omgang

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die de praktijk hanteert.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt die onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, wordt vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd.
De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Tarieven Fysiotherapie

Omschrijving

Duur

Kosten

Zitting fysiotherapie

25-30 min

€ 32,-

Zitting manuele therapie

25-30 min

€ 42,-

Oedeemtherapie

45 min

€ 42,-

Intake en onderzoek

€ 45,-

Toeslag aan huis behandeling

€ 13,-

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 50,-

Tarieven Fysiofitness

Omschrijving

Frequentie

Kosten

Fysiofitness (begeleide training)

1 x per week

€ 30,-

Fysiofitness (begeleide training)

2 x per week

€ 50,-

Zelfstandige fitness (onbegeleide training)

3 x per week

€ 16,-

Eenmalige intake kosten

€ 30,-

Schema Fysiofitness

Tarieven Osteopathie

Omschrijving

Duur

Kosten

Osteopathie eerste consult

60 min

€ 90,-

Osteopathie vervolg consult

45 – 50 min

€ 80,-

Osteopathie vervolg consult kort

25 – 30 min

€ 45,-

Osteopathie vervolg consult kind/baby

25 – 30 min

€ 45,-

Verzekering en osteopathie

Ziektekostenverzekeraars vergoeden vaak een (groot deel van een) osteopatische behandeling vanuit de aanvullende verzekering. De kosten van een behandeling gaan daarom niet af van uw eigen risico. Informeer bij uw verzekeraar hoeveel er van de behandeling vergoed wordt. Klik hier dan ziet u direct hoeveel u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. U heeft geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig, maar het kan voor vergoeding soms gewenst zijn.

Erkenning en registratie

De Osteopaten van Osteopathie Twente zijn erkende osteopaten en staan geregistreerd bij het NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie)

Tarieven Orthomoleculaire Therapie / 3care Gezongheidsprogramma

Omschrijving

Duur

Kosten

Orthomoleculair consult

30 min

€ 30,-

3care Gezondheidsprogramma

Bestaande uit:

(totaal)

€ 165,-

 • Intake met Bodyscan & Quantum Magnetic Resonance Analyzer
 • 3care Startpakket bestaande uit:

– Multivitamine& Bio Salmon Fresh(visolie) voor 2 maanden

– Werkboek met 28 voorbeelddagen

– Ketonenstrips (meten van vetverbranding)

€ 30,- *

€ 135,-

*Verzekering en orthomoleculaire therapie

Ziektekostenverzekeraars vergoeden vaak een (groot deel van een) orthomoleculaire behandeling vanuit de aanvullende verzekering. De kosten van een behandeling gaan daarom niet af van uw eigen risico. Informeer bij uw verzekeraar hoeveel er van de behandeling vergoed wordt.  U heeft geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig, maar het kan voor vergoeding soms gewenst zijn.

Erkenning en registratie

Als orthomoluculair therapeut ben ik aangesloten bij de NOAG (Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Ook in onze fysiotherapiepraktijk geldt de AVG. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst(WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. Wettelijk gezien zijn wij verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien wij zorg willen verlenen.

De volgende gegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer en soort identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)
 • Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling hiervan
 • Geanonimiseerd voor doelmatig beheer en beleid
 • Geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacyreglement

-Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

– U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

– Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

– Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

– Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

– Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregelingbinnen de praktijk kenbaar maken.

 

Omgang

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die de praktijk hanteert.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt die onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, wordt vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd.
De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.