Fysiotherapie het Wooldrik | Geen categorie
1
archive,category,category-geen-categorie,category-1,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-4.4.1,select-theme-ver-4.4.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vanaf 1 juli oefenzaal weer open voor (fysio)fitness

Per 1 juli 2020 kan en mag er weer gebruik gemaakt worden van onze oefenzaal/fitnessruimte onder voorwaarde van het volgende protocol: 

Indien u 1 van de volgende vragen met ja beantwoordt kunt u geen gebruik maken van de oefenzaal/fitnessruimte: 

 1. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 2. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 3. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten  had?
 4. Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?   

Zie ook: RIVM Gezondheidscheck

 • Het is verplicht om bij ieder bezoek uw naam en duur van de training te noteren in het logboek in de fitnessruimte
 • Bij binnenkomst in de praktijk bent u verplicht om gebruik te maken van de desinfecterende  gel/zeep
 • Er geldt een absoluut maximum van 8 personen in de oefenzaal/fitnessruimte 
 • Houdt minimaal 1,5 meter afstand van andere gebruikers en met onze medewerkers
 • Volg de met tape aangegeven looprichting in de zaal (met de klok mee)
 • Er zijn aparte trainingsvakken aangebracht middels tape op de grond. In ieder vak is plaats voor maximaal 1 gebruiker
 • Voor de genummerde 8 krachtapparaten (met de rode lederen bekleding) geldt dat er op ieder moment steeds 1 apparaat/vak vrij moet blijven tussen twee gebruikers
 • Maak gebruik van uw handdoek tijdens het sporten 
 • Reinig en desinfecteer de apparatuur en oefenmaterialen bij voorkeur voordat u aan een oefening begint maar in ieder geval na gebruik bij iedere oefening
 • Fysiek contact is te allen tijde verboden
 • Houdt ook bij het betreden en verlaten van de fitnessruimte voldoende afstand tot andere sporters, patiënten, medewerkers en bezoekers 
 • Wij verzoeken u het gebruik van de kleedruimte en sanitair zoveel mogelijk te beperken, kom daarom bij voorkeur omgekleed naar de (fysio)fitness
 • Kom zoveel mogelijk op de afgesproken tijd (maximaal 5 minuten van te voren)
 • Na de fitness of fysiofitness dient u het gebouw direct te verlaten (blijf niet hangen) 
 • Volg de instructies van onze medewerkers te allen tijde op

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking! 

Team Fysiotherapie het Wooldrik 

0

Fysiotherapie Het Wooldrik gaat weer (gedeeltelijk) open!

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat we langzaam maar zeker weer van start kunnen gaan met het geven van 1 op 1 behandelingen!

Er zijn echter nog wel een aantal beperkingen en voorwaarden:

 • Behandeling in de praktijk komt alleen in aanmerking wanneer zorg op afstand niet mogelijk is.
 • Bij symptomen die passen bij het coronavirus (zoals verkoudheid, hoesten, niezen, kortademigheid) kunt u NIET naar de praktijk komen
 • Neem eerst (telefonisch) contact met ons op zodat wij in overleg kunnen bepalen of behandeling medisch noodzakelijk en verantwoord is.
 • Wanneer u voor de sluiting van de praktijk al bij ons in behandeling was zal uw fysiotherapeut zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
 • Wij volgen het beleid van het RIVM om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Wij doen derhalve ook een beroep op uw medewerking en eigen verantwoordelijkheid.

Bij een bezoek aan onze praktijk zijn de volgende instructies van toepassing:

 • Houdt u aan de algemene richtlijnen van het RIVM.
 • Zorg dat u niet langer dan 5 minuten voor uw afspraak in de wachtkamer aanwezig bent.
 • Het is mogelijk om 1,5 meter afstand te houden in de wachtkamer. Houdt u hier ook aan.
 • Kom in principe alleen naar de praktijk. Kinderen mogen maximaal 1 ouder meenemen.
 • Gebruik de handgel bij binnenkomst in de wachtkamer.
 • Verlaat de praktijk direct na de behandeling.
 • Neem eigen handdoeken mee.

Wij zullen uiteraard zorg dragen voor een veilige en hygiënische werkplek tijdens uw bezoek!

Wij zijn erg blij dat we onze kennis en kunde weer mogen gaan uitdragen en hopen u gauw weer van diens te kunnen zijn in onze praktijk.

Team Fysiotherapie het Wooldrik

0

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Mensen moeten in vrijheid kunnen leven, zonder dat iedereen alles van hen weet. De AVG geeft mensen daarom meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Ook in onze fysiotherapiepraktijk geldt de AVG. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst(WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening in de zorg. Wettelijk gezien zijn wij verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien wij zorg willen verlenen.

De volgende gegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer en soort identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)
 • Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling hiervan
 • Geanonimiseerd voor doelmatig beheer en beleid
 • Geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacyreglement

-Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

– U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

– Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

– Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

– Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt. Ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

– Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregelingbinnen de praktijk kenbaar maken.

Omgang

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die de praktijk hanteert.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt die onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, wordt vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd.
De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, wordt in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

0

11 sept. informatieavond – 3care in Haaksbergen

Het 3Care gezondheidsprogramma:

Na de informatieavond Februari in Enschede is er veel belangstelling. Dit mede door de goed resulteren die behaalt worden met behulp van dit programma. Daarom bieden we opnieuw een gratis informatie avond aan, deze keer in Losser

Kies voor uw gezondheid, gewicht en vitaliteit!

 

 • Optimale vitaliteit met een gezond gewicht.
 • Het lichaam op een gezonde en eenvoudige manier ontdoen van afvalstoffen en vetreserves, zonder dat dit ten koste gaat van gezond spierweefsel.
 • Heel eenvoudig afvallen, zonder schrijf- en denkwerk.
 • Lekker eten en eenvoudig toepasbaar in elke gezinssituatie.
 • Kant en klare dagmenu’s met eenvoudige recepten.
 • U kunt gebruik maken van een uitgebreid digitaal receptenboek.
 • U kunt kiezen voor coaching op maat.
 • Medisch verantwoordt op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

 

Informatieavond 3Care gezondheidsprogramma

 • Wat kan 3Care voor u betekenen?
 • Ook benieuwd hoe u er voor staat
 • Meten is weten!

 

Gratis Bodyscan en bio-resonantie meting vanaf 19.30 uur. We meten uw:

 • Vitamine-status.
 • Metabolische leeftijd.
 • Vetmassa.
 • Spiermassa.
 • Botmassa.
 • Lichaamsvocht.
 • Hoeveel kcal uw lichaam nodig heeft om gezond te blijven.

 

Maandag 11 September Haaksbergen

Zaal open voor bodyscan om 19.30

Aanvang lezing 20.00

Locatie: Atletiek vereniging Haaksbergen

Scholtenhagenweg 39, 7481 VN Haaksbergen

Graag aanmelden bij Inge Roozendal

inge@fysiotherapiehetwooldrik.nl  of 06-48312309

Entree gratis ,Bij aanmelding voor de avond ontvangt u een digital kadootje ter voorbereiding op de lezing

 

meer informatie over het 3care programma

 

 

 

0

Nieuwe Collega

NOUSCHKA LEMMERS

Nouschka Lemmers

We zijn erg blij met de komst van onze nieuwe collega Nouschka Lemmers. Nouschka komt ons team versterken. Ze neemt de een aantal dagen over van Annelotte  en doet de waarnaming van Karin Roozendal die sinds deze week met zwangerschapverlof is.

Nouschka gaat werken op de dinsdag, donderdag en vrijdag.

Voor haar specialisaties kijk hier.

 

0

6 juni informatieavond – 3care in Losser

Het 3Care gezondheidsprogramma:

Na de informatieavond Februari in Enschede is er veel belangstelling. Dit mede door de goed resulteren die behaalt worden met behulp van dit programma. Daarom bieden we opnieuw een gratis informatie avond aan, deze keer in Losser

Kies voor uw gezondheid, gewicht en vitaliteit!

 

 • Optimale vitaliteit met een gezond gewicht.
 • Het lichaam op een gezonde en eenvoudige manier ontdoen van afvalstoffen en vetreserves, zonder dat dit ten koste gaat van gezond spierweefsel.
 • Heel eenvoudig afvallen, zonder schrijf- en denkwerk.
 • Lekker eten en eenvoudig toepasbaar in elke gezinssituatie.
 • Kant en klare dagmenu’s met eenvoudige recepten.
 • U kunt gebruik maken van een uitgebreid digitaal receptenboek.
 • U kunt kiezen voor coaching op maat.
 • Medisch verantwoordt op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

 

Informatieavond 3Care gezondheidsprogramma

 • Wat kan 3Care voor u betekenen?
 • Ook benieuwd hoe u er voor staat
 • Meten is weten!

 

Gratis Bodyscan en bio-resonantie meting vanaf 19.00 uur. We meten uw:

 • Vitamine-status.
 • Metabolische leeftijd.
 • Vetmassa.
 • Spiermassa.
 • Botmassa.
 • Lichaamsvocht.
 • Hoeveel kcal uw lichaam nodig heeft om gezond te blijven.

 

Dinsdag 6 Juni  Losser

Zaal open voor bodyscan om 19.00

Aanvang lezing 20.00

Locatie: Het Zentrum

Brinkstraat 28 Losser

Graag aanmelden bij Inge Roozendal

inge@fysiotherapiehetwooldrik.nl  of 06-48312309

Entree gratis ,Bij aanmelding voor de avond ontvangt u een digital kadootje ter voorbereiding op de lezing

 

meer informatie over het 3care programma

 

 

 

0

Nieuw!! Hoge intensiteit interval training

 

 

 

High intensity interval training

Hoge intensiteit interval training is een training strategie die bedoeld is om prestaties te verbeteren, met relatief korte trainingen. HIIT is een vorm van cardiovasculaire training wat bevorderlijk is voor het verbranden van vet in een korte intensieve training. High Intensity Interval Training verhoogt het metabolisme, stimuleert de groeihormoon productie en het vergroot de explosieve kracht. Onderzoek toont aan dat HIIT tot 50{a433b368ca07a1b3aa2f868eca579af48c3f9948c37458ab35772d61fbaca75e} effectiever is in het verbranden van vetweefsel dan een lage intensiteit training.

HIIT protocol

De gebruikelijke HIIT sessies kunnen variëren van 15-20 tot minuten. Een sessie bestaat uit een warming-up, gevolgd door zes tot twaalf herhalingen (periodes) van een hoge intensiteit training, gescheiden door korte pauzes en de totale training eindigt met een cooling-down.

 

HITT training bij fysiotherapie het Wooldrik

De HITT training zal plaatsvinden in de oefenzaal bij fysiotherapie het Wooldrik. De oefenvormen zijn gevarieerd en kunnen bestaan uit b.v. fietsen, hardlopen, cross trainen, squats, lunges, en grondoefeningen voor rug, buik, en rompspieren.

 

Let op

HIIT is niet aanbevolen voor beginnende sporters. Het is een grote belasting op je lichaam en vergt veel energie. Als je last hebt van hoge bloeddruk, hart-en vaatziekten en/of gewrichtsproblemen, zoals artritis is het verstandig om eerst met een arts in gesprek te gaan, voor je met een dergelijke HIIT begint.

 

HIIT trainingen gaat onder voorbehoud gegeven worden op Donderdagavond. Voor meer informatie neem contact op met Dave Wissink.

0

3care informatie avond 23 februari

Het 3Care gezondheidsprogramma:

Kies voor uw gezondheid, gewicht en vitaliteit!

 

 • Optimale vitaliteit met een gezond gewicht.
 • Het lichaam op een gezonde en eenvoudige manier ontdoen van afvalstoffen en vetreserves, zonder dat dit ten koste gaat van gezond spierweefsel.
 • Heel eenvoudig afvallen, zonder schrijf- en denkwerk.
 • Lekker eten en eenvoudig toepasbaar in elke gezinssituatie.
 • Kant en klare dagmenu’s met eenvoudige recepten.
 • U kunt gebruik maken van een uitgebreid digitaal receptenboek.
 • U kunt kiezen voor coaching op maat.
 • Medisch verantwoordt op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

 

Informatieavond 3Care gezondheidsprogramma

 • Wat kan 3Care voor u betekenen?
 • Ook benieuwd hoe u er voor staat
 • Meten is weten!

 

Gratis Bodyscan en bio-resonantie meting vanaf 19.00 uur. We meten uw:

 • Vitamine-status.
 • Metabolische leeftijd.
 • Vetmassa.
 • Spiermassa.
 • Botmassa.
 • Lichaamsvocht.
 • Hoeveel kcal uw lichaam nodig heeft om gezond te blijven.

 

Donderdag 23 februari  Enschede

Zaal open voor bodyscan om 19.00

Aanvang lezing 20.00

Locatie: Kantine Tennisvereniging het Wooldrik

Tegelerweg  72 Enschede

Graag aanmelden bij Inge Roozendal

inge@fysiotherapiehetwooldrik.nl  of 06-48312309

Entree gratis ,Bij aanmelding voor de avond ontvangt u een digital kadootje ter voorbereiding op de lezing

 

meer informatie over het 3care programma

 

 

 

0